Gwneud cais am Ysgoloriaeth

Rydym yn falch i wahodd ymgeiswyr israddedig i Brifysgol Aberystwyth i sefyll ein Harholiadau Mynediad. Rhaid cyflwyno ffurflen gais erbyn dydd Sul, 29 Ionawr 2023 os hoffech sefyll yr arholiadau. Bydd yr arholiadau’n cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn, 11 Chwefror 2023 yma yn y Brifysgol, neu ar ddydd Iau, 9 Chwefror 2023 yn eich ysgol/coleg. Cyn cyflwyno cais, os ydych am sefyll yr arholiadau yn yr ysgol/coleg, mae'n RHAID i chi gael caniatâd gan eich Swyddog Arholiadau - bydd angen i chi gynnwys ei henw a'u cyfeiriad e-bost gyda'r cais. Byddwch angen eich Rhif Cyfeirnod Personol UCAS i gael mynediad i'r system ar-lein.

Bydd raid i chi gwblhau'r cais mewn un sesiwn - ni fydd yn bosib i chi ei gadw a dychwelyd ato, na gwneud newidiadau iddo wedi iddo gael ei yrru. Os hoffech wneud newidiadau wedyn, cysylltwch â ni drwy e-bost. Nodwch, fe gall ymgeiswyr sy'n dymuno sefyll yr arholiadau tu allan i'r DU wneud hynny yn ddibynnol ar gymhwysedd yr ysgol/coleg.

Noder: Oherwydd natur y prosesau dethol, sylwer nad yw ymgeiswyr Gwyddor Filfeddygol a Nyrsio yn gymwys i sefyll yr Arholiadau Mynediad.

?