Gwneud cais am Ysgoloriaeth

Wedi colli allan ar ddyddiad cau'r Arholiadau Mynediad, neu'n teimlo y gallech fod wedi gwneud yn well? Rydym yn falch o allu cynnig cyfle arall i chi sefyll ein Harholiadau Mynediad. Bydd mwy o fanylion a ffurflen gais ar gael yma ddechrau mis Mawrth a chynhelir yr arholiadau ddydd Mawrth, 30 Mehefin 2020.